Náš príbeh

RAJSKÁ ZÁHRADA VEĽKÝ KÝR

Naša rodina sa spoločne stará o to, aby mala tie najkvalitnejšie potraviny do domácnosti. Zelenina plná vitamínov je základom dlhého života a zdravého životného štýlu. Preto aj Vám ponúkame kvalitné priesady a bylinky a týmto aj možnosť si ich doma svojpomocne vypestovať tak, ako to s láskou robíme my, pre našu rodinu.  Všetko budete mať pripravené k osobnému odberu, alebo Vám produkty privezieme až k Vašim domovom.

Na jesenné obdobie sa poctivo pripravujeme veľmi dlho. Staráme sa o vypestovanie nádherných chryzantém,  ktoré predávame takmer výhradne na Sviatok Všetkých svätých.


Už vyše 25 rokov sa zaoberáme pestovaním zeleniny, byliniek, a zároveň aj priesad. Všetko pestujeme v obci Veľký Kýr a to vo fóliovníku v našej vlastnej záhrade pri domove. Celá rodina sa podieľame na tom, aby sme vypestovali čo najkvalitnejšie potraviny, ktoré prísne kontrolujeme. 

Obec Veľký Kýr sa nachádza na južnom Slovensku a má bohatú poľnohospodársku minulosť. Väčšina obyvateľov sa zaoberá poľnohospodárstvom už dlhé roky. Kvalitu potravín vypestovaných v našej obci zabezpečuje kvalitná orná pôda s vysokou bonitou, teda úrodnosťou.

Úrodnosť pôdy je schopnosť pôdy poskytovať rastlinám priaznivé životné podmienky, ktoré môžu uspokojiť ich požiadavky na vlahu, živiny a pôdny vzduch v priebehu vegetačného obdobia, a tak zaistiť úrodu. Úrodnosť pôdy závisí od vlastností samotnej pôdy, ako aj od činnosti človeka, ktorý pôdu obrába 

Jesenné obdobie je pre nás typické tým, že sa venujeme hlavne pestovaniu chryzantém. Chryzantémy rastú od júna. V predaji nám konkurujú dovozcovia z Maďarska, Poľska, Holandska. Naše chryzantémy sú však vypestované u nás doma, navyknuté na naše podmienky. Ich krása Vás určite prekvapí.