Náš príbeh

RAJSKÁ ZÁHRADA VEĽKÝ KÝR

Naša rodina sa spoločne stará o to, aby mala tie najkvalitnejšie potraviny do domácnosti. Zelenina plná vitamínov je základom dlhého života a zdravého životného štýlu. Preto aj Vám ponúkame kvalitné priesady a bylinky a týmto aj možnosť si ich doma svojpomocne vypestovať tak, ako to s láskou robíme my, pre našu rodinu.  Všetko budete mať pripravené k osobnému odberu, alebo Vám produkty privezieme až k Vašim domovom. 


Už vyše 25 rokov sa zaoberáme pestovaním zeleniny, byliniek, a zároveň aj priesad. Všetko pestujeme v obci Veľký Kýr a to vo fóliovníku v našej vlastnej záhrade pri domove. Celá rodina sa podieľame na tom, aby sme vypestovali čo najkvalitnejšie potraviny, ktoré prísne kontrolujeme. 

Obec Veľký Kýr sa nachádza na južnom Slovensku a má bohatú poľnohospodársku minulosť. Väčšina obyvateľov sa zaoberá poľnohospodárstvom už dlhé roky. Kvalitu potravín vypestovaných v našej obci zabezpečuje kvalitná orná pôda s vysokou bonitou, teda úrodnosťou.

Úrodnosť pôdy je schopnosť pôdy poskytovať rastlinám priaznivé životné podmienky, ktoré môžu uspokojiť ich požiadavky na vlahu, živiny a pôdny vzduch v priebehu vegetačného obdobia, a tak zaistiť úrodu. Úrodnosť pôdy závisí od vlastností samotnej pôdy, ako aj od činnosti človeka, ktorý pôdu obrába